A A A

 

Archiwum 2009/10 

 

 

 

 

Nasze przedszkole znajduje się w zielonej dzielnicy Rybnika - Ochojcu

W placówce mieszczą  się dwa oddziały przedszkolne:

  • Młodszaków
  • Starszaków

Do dyspozycji dzieci są  dwie słoneczne sale, przestronna szatnia, rozbudowane zaplecze gospodarcze oraz duży ogród z placem zabaw.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.00 do 16.00. W zależności od potrzeb rodziców oraz czasu pobytu wychowanków w przedszkolu, dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

Opiekę nad dziećmi sprawują  3 nauczycielki, które dbają o to by dzieci czuły się bezpieczne, szczęśliwe, akceptowane i kochane.

W przedszkolu zatrudnieni są  także pracownicy obsługi, którzy czynnie uczestniczą w życiu naszego przedszkola.

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane są w oparciu o Program Wychowania i Nauczania w Przedszkolu „Nasze przedszkole” M.Kwaśniewska, W.Żaba - Żabińska

Naukę czytania i pisania zaczyna się u nas już z dziećmi 3- letnimi metodą  Glottodydaktyki B.Rocławskiego

Programy własne nauczycieli:

1.Sześciolatek poznaje swoje prawa.

2.Spotkania z literaturą.

 

Nasi wychowankowie biorą  udział  w konkursach i projektach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjaciele Zippiego 
Jest to międzynarodowy program
Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 

Zostań  Kubusiowym Przyjacielem Natury!   II edycja programu

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark –producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Będzie  realizowany od października 2009 roku do maja 2010 roku w przedszkolach na terenie całej Polski

Wszystkie przedszkola otrzymają materiały dydaktyczne, a przedszkola, które zrealizują projekty i spełnią określone kryteria zaszczytny Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, dodatkowe materiały edukacyjne oraz nagrody dla dzieci.

 

 

Projekty realizowane w przedszkolu: