A A A

Barbórka


4 grudnia, z okazji Dnia Górnika, na szkolnej sali gimnastycznej, pod kierunkiem Barbary Miki, Katarzyny Jakubowskiej i Mirosławy Wysłuchy-Szwacha, z programem artystycznym zaprezentowali się najmłodsi przedstawiciele Zespołu. Swoimi  tańcami, śpiewami i recytacją pokazali, że pamiętają o górnikach w ich ważnym dniu. Dzieci bardzo przeżywały występ zwłaszcza, że na widowni zasiadali niejednokrotnie ojcowie i dziadkowie górnicy.