A A A

Choinki Nadziei - jasełka w Pilchowicach

Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z Lasami Państwowych i szkołami prowadzi piątą już edycję ogólnopolskiej akcji Choinki Nadziei. Akcja, w tym roku, organizowana jest pod patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana.

Akcja polega na przygotowania przez szkoły świątecznych programów artystycznych dla domów pomocy społecznej, których jednym z elementów będzie wręczenie zielonej, pięknie ustrojonej przez szkoły choinki. Dla ludzi starszych możliwość doświadczenia odrobiny ciepła i nadziei, dla dzieci i młodzieży niezapomniana lekcja wychowawcza uświadamiająca im, iż wokół nas żyją także ludzie starsi i chorzy. Akcja promuje wolontariat w domach pomocy społecznej. Chcemy także propagować naturalne, ekologiczne choinki zamiast tych z tworzyw sztucznych. Kupując naturalną choinkę z naszych lasów postępujemy ekologicznie.

 

Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku – Ochojcu, odwiedzili Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. Przygotowania do tych odwiedzin rozpoczęto na długo przed świętami wykonując piękne ozdoby choinkowe w ramach zajęć świetlicowych. 22 grudnia przekroczyliśmy gościnne progi Domu Opieki Społecznej witani uśmiechami i okrzykami radości. Śląskie jasełka, które przygotowali nasi uczniowie pod kierunkiem pani Lidii Węgrzyk-Łanowej oraz katechety Łukasza Widery zostały przyjęte gromkimi brawami. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej pochwalili się również swoimi osiągnięciami i wykonali dla nas przedstawienie świąteczne. Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo wzruszeni. Po przeżyciach artystycznych wszystkich aktorów ugoszczono słodyczami. Miłe spotkanie dobiegło końca. Nadszedł czas pożegnania. Odchodzących żegnała piękna choinka, która strojna niczym panna młoda cieszyła nadal oczy wychowanków ośrodka. Za choinkę dziękujemy panu leśniczemu Józefowi Łanowy i Nadleśnictwu Rybnik. A gospodarzom Domu Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach… za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok!!!