A A A

Ćwiczenia buzi i języka

„Ćwiczenia buzi i języka”
 
Odbywają się w środy o godzinie 12:50 – 13:35
 
Cel zajęć to usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtowanie sprawności językowej dziecka. Dzieci na zajęciach kształtować będą: prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi; stymulować opóźniony rozwój mowy; doskonalić wymowę już ukształtowaną; wykorzystywać nawyki poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń; wykonywać ćwiczenia według instrukcji nauczyciela; prawidłowo oddychać; wyodrębniać słowa, wyrazy w zdaniach; układać zdania; poznawać nowe wyrazy i ich znaczenie; układać rymy;  nazywać odgłosy i je naśladuje; recytować z pamięci wiersze lub ich fragmenty.