A A A

Dyrekcja

Od 1. września 2008 roku funkcję Dyrektora Zespołu pełni pani mgr Mirosława Grajner.

 

Funcję wicedyrektora pełni pani mgr Alina Gamoń