A A A

Ekozespoły

 

Program Ekozespołów czyli szkolna kampania ekologicznego stylu życia "Razem chronimy Ziemię"

W roku szkolnym 2009/2010 przystąpiliśmy do VII edycji konkursu.

Nasz Zespół zajął I miejsce w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu "Program Ekozespołów w mojej placówce"!!!


Celem ogólnopolskiego programu ekozespołów zainicjowanego przez Fundację Gap Polska jest wprowadzenie trwałych, ekologicznie zrównoważonych nawyków w życiu codziennym poprzez podjęcie działań mających na celu:

·        zmniejszenie wytwarzania odpadów i marnotrawstwa surowców,

·        niższe zużycie energii i wody,

·        ekologiczne podróżowanie,

·        zwiększenie udziału produktów rolnictwa ekologicznego w codziennych zakupach żywności.

Osiągnięcie tych działań sprzyjać będzie:

·        poprawie czystości powietrza, wody, gleby,

·        stabilizacji klimatu,

·        zahamowania spadku biologicznej różnorodności gatunków,

·        stworzeniu zdrowych warunków życia.

 
         Program ekozespołów obejmuje następujące obszary tematyczne: woda, energia, odpady, zakupy i żywienie, transport oraz inne działania na rzecz Ziemi.

 

       

         W ramach programu ekozespołów między innymi:

·        hodowaliśmy zioła,

·        przygotowywaliśmy zdrowe posiłki,

·        podczas wycieczki do piekarni poznawaliśmy różne rodzaje pieczywa i sami przygotowywaliśmy wypieki,

·        wzięliśmy udział w prelekcji „Zdrowo jem”, prowadzonej przez studentów Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

·        wykonaliśmy ekologiczne ozdoby i stroiki świąteczne,

·        na balu karnawałowym wystąpiliśmy w ekologicznych strojach,

·        wykonaliśmy znaki przypominające o zakręcaniu wody i gaszeniu niepotrzebnego oświetlenia,

·        przygotowaliśmy inscenizację „Zdrowie w kolorach”, którą zaprezentowaliśmy uczniom młodszych klas,

·        wzięliśmy udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni Ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu Zdroju,

·        prowadziliśmy zbiórkę zużytych baterii i makulatury,

·        prowadziliśmy zbiórkę niepotrzebnej odzieży i zabawek dla PCK.

 


Koordynatorem programu w naszej placówce jest mgr Agata Sączek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Strona internetowa Fundacji GAP Polska: www.gappolska.org