A A A

eTwinning

 

 

Nasz Zespół Szkolno - Przedszkolny bierze udział w programie eTwinning, który polega na współpracy ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich za pomocą Internetu.

Program eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia klasy na Europę.

 Ponadto:

-  sprzyja nabywaniu wiedzy międzykulturowej i umiejętności komunikacyjnych,

-   nadaje perspektywę kulturze i wartościom,

-   umożliwia innowacje pedagogiczne,

-   tworzy atrakcyjne środowisko nauki dla uczniów, nauczycieli i całej szkoły,

-   daje podstawy długotrwałym projektom, które z czasem mogą dalej się rozwijać.

 W ramach tego programu należy przygotować projekt, który musi być zgodny z założeniami pedagogicznymi szkoły i jej uczniów oraz wykorzystywać technologie ICT.

 Nie ma jednak żadnych wymagań co do celów projektu, czasu jego trwania, czy charakteru przeprowadzanych w jego ramach zadań.

 Projekty mogą przybierać wiele form, na przykład:

-   krótki tygodniowy projekt może skupić się na konkretnym aspekcie programu nauczania,

-   projekt trzymiesięczny, podczas którego twoi uczniowie nauczą się tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawiać informacje w języku obcym,

-   projekt całoroczny dotyczący historii Europy, matematyki lub sztuki, który stanowi część programu nauczania i ostatecznie część egzaminów końcowych,

-   projekt, który zakłada współpracę z jednym lub więcej partnerów.

 Więcej informacji na stronie www.etwinning.pl

 Koordynatorem programu w placówce jest p. Łukasz Widera