A A A

Healthy for life - Żyjmy zdrowo

Nasza szkoła w 2009 roku przystąpiła do programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Złożony w lutym do Agencji Narodowej wniosek aplikacyjny przygotowany przez pana Łukasza Widerę, został pozytywnie oceniony, czego efektem było otrzymanie grantu w wysokości 24000 euro. Realizacja projektu, zgodnie z umową finansową, rozpoczęła się 1 sierpnia 2009 roku i trwała przez 2 lata. W projekcie zatytułowanym „Żyjmy zdrowo” („Healthy for life”), prócz naszego Zespołu, uczestniczyły szkoły z Anglii, Szkocji, Włoch, Grecji oraz Hiszpanii. Głównym celem projektu w ramach naszego partnerstwa było rozwijanie świadomości o zdrowym trybie życia poprzez zdrowe odżywienie się i regularną aktywność ruchową oraz promowanie zainteresowania sportem przez zabawę, współpracę i współzawodnictwo.

Pierwszy rok projektu koncentrował uwagę na rozwoju kultury „zdrowej przekąski” (przygotowywanie zdrowej przekąski przez uczniów z lokalnych składników i produktów) oraz na grach „podwórkowych” angażujących i rozwijających chęć udziału, kondycję i współpracę. Proces dzielenia się inicjatywami takimi jak „Dzień Dziedzictwa Placu Zabaw” czy uczenie, przekazywanie zasad gier i zabaw nieznanych dzieciom przez starszych (ich rodziców czy dziadków), ma za zadanie zaangażowanie szerszej społeczności w życiu szkoły, kształcenie cech przywódczych oraz poczucia obywatelskiego w obrębie społeczności szkolnej.

Czynności w drugim roku projektu miały na celu promowanie sportu poprzez poznawanie różnorodnych sportów narodowych, dzielenie się ulubionymi dyscyplinami sportowymi i zabawami przez uczniów szkół partnerskich. Uczniowie poznawali zasady i uczyli się gier i zabaw rówieśników z innych krajów, następnie stworzyli nową, oryginalną dyscyplinę sportową, która została włączona do zorganizowanej specjalnie dla uczestników projektu „Olimpiady Comeniusa”.

 

Koordynatorem programu był p. Łukasz Widera.