A A A

Historia Szkoły

 

Historia szkolnictwa w Ochojcu jest o wiele starsza niż tutejsza szkoła. Początkowo bowiem dzieci mieszkańców tej miejscowości od 1788 roku uczęszczały do szkoły podstawowej w sąsiedniej wsi – Golejowie, gdzie powstała jedna z pierwszych szkół na tym terenie. 
Szkoła w Ochojcu powstała prawdopodobnie około 1822 roku i usytuowana była w domu gospodarza Rojka  w miejscu obecnego sklepu spożywczego przy ulicy Rybnickiej. Około 1900 roku wybudowano nową szkołę przy trasie Rybnik- Gliwice.  Była to już szkoła dwuklasowa i uczyło się w niej 110 uczniów- nauczycielem był wówczas Lothar Salzbrunn. W okresie międzywojennym funkcjonowała szkoła trzyklasowa i liczyła 147 dzieci. W latach dwudziestych przy szkole działała Polska Organizacja Wojskowa i Związek Strzelecki założony przez pierwszego polskiego kierownika szkoły Bernarda Kuglera. Według relacji wychowanków w szkole urządzano różne przedstawienia teatralne, wycieczki do lasu połączone ze zbieraniem dla nauczycieli grzybów i jagód. Pedagodzy byli bardzo wymagający, a w szkole istniały kary cielesne.

Obowiązek szkolny w tym okresie spełniano z całą surowością. Zachował się dokument z kwietnia 1925 roku w którym nałożono karę 1,50 złotych na rodziców  ucznia, który na czas nie usprawiedliwił swojej nieobecności w szkole. W okresie okupacji szkoła przyjęła funkcję placówki niemieckiej, a polski kierownik szkoły Bernard Kugler został aresztowany i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Ogólna powierzchnia pomieszczeń wynosiła 244,8m². Tuż po drugiej wojnie światowej w latach 1946/49 szkoła liczyła 115 dzieci.  Nauka odbywała się początkowo w klasach łączonych. Do 1961 roku uczniowie pobierali naukę od klasy I do VII.  W okresie późniejszym stworzono 8 oddziałów, a dzieci uczyły się  od klasy I do VIII.¹ Ze względu na to iż w  budynku  przeciekał dach większość dokumentacji uległa całkowitemu zniszczeniu. Trudno więc dokładniej ustalić niektóre szczegóły z tego okresu.
Budynek tej szkoły stoi do dnia dzisiejszego, a zajęcia odbywały się w nim nieprzerwanie do 1995 roku. Szkoła  była wybudowana z czerwonej cegły. Miała spadzisty dach pokryty dachówką. Była podpiwniczona. W piwnicy przechowywano węgiel, drewno oraz różnego rodzaju narzędzia robocze.  Początkowo placówka ta pełniła dwie funkcje. Była miejscem, w którym się uczyły dzieci oraz była miejscem zamieszkania dla nauczycieli. Szkoła początkowo  miała 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, a na piętrze znajdowały się dwa pokoje dla nauczycieli. W latach 80 pokoje przekształcono w sale lekcyjne. Wyodrębniono również miejsce na kancelarię dla dyrektora. Budynek szkolny opalano węglem przy pomocy pieców  kaflowych. Dopiero w latach 90 wyburzono piece kaflowe i zamontowano centralne ogrzewanie. Przy szkole znajdowało się boisko sportowe i ogródek szkolny. Ubikacje mieściły  się na zewnątrz budynku w osobnym pomieszczeniu. W 1965 roku zaczęto rozbudowywać szkołę. Powstały nowe sale lekcyjne( w sumie było ich wszystkich 6). Na parterze znajdowała się sala przeznaczona na punkt lekarski, pomieszczenie, gdzie gotowano mleko i herbatę dla dzieci. Na piętrze w małej komórce przechowywano pomoce dydaktyczne. Natomiast archiwum szkolne znajdowało się na poddaszu. Nie było sali gimnastycznej, a wychowanie fizyczne odbywało się na podwórku szkolnym lub w pobliskim Klubie Rolnika, gdzie wcześniej zgromadzono sprzęt gimnastyczny/ materace, skrzynia/.   
Teren szkolny był ogrodzony płotem z siatki. Mimo trudnych warunków lokalowych w szkole odbywały się zajęcia lekcyjne, które prowadzone były na dwie zmiany. Działały też liczne koła zainteresowań takie jak: koło wokalne, taneczne, geograficzne, historyczne, polonistyczne, matematyczne, sportowe.
 W latach 50 w szkole założono Spółdzielnię Uczniowską „Ptyś”, której pierwszym opiekunem był kierownik Adam Lasia, a następnie nauczycielka  pani mgr Teresa Jantas. Można było zaopatrzyć się w nim w przybory szkolne oraz pieczywo, które przynoszono codziennie w koszach z prywatnej piekarni pana Albina Wysłuchy. W latach 1983-1998 przy  szkole działała szkolna drużyna zuchowa „ Słoneczka” a jej opiekunem była pani mgr Mirosława Grajner. Z tego okresu zachowały się  kroniki zuchowe oraz kronika Spółdzielni Uczniowskiej „ Ptyś”.

Strony: 1 2 3 Następna »