A A A

Historia Szkoły

Budynek szkolny nie wytrzymał jednak próby czasu. Jego stan techniczny coraz bardziej zagrażał bezpieczeństwu dzieci oraz pracowników. W latach 1993-1995 z inicjatywy mieszkańców wsi,  władz Gminy Pilchowice oraz dyrektorki  szkoły mgr Lidii Polywka rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły podstawowej. Inwestorem  był Urząd Gminy Pilchowice, projekt opracowali architekt Sławomir Kaczorowski i inżynier Henryk Górczyński. Powierzchnia użytkowa miała wynosić 1410,8m².

 

W 1995roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły z udziałem zaproszonych władz oświatowych. Tradycyjną wstęgę przeciął wójt Gminy Pilchowice Henryk Bruniewski, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i katowickiego Kuratorium Oświaty.6
Szkoła została wybudowana metodą tradycyjną. Ściany wymurowano z cegły. W skład budynku wchodził w momencie otwarcia parter, pierwsze piętro oraz poddasze użytkowe. Wszystkie kondygnacje połączyła komunikacja pionowa w postaci dwóch klatek schodowych.  Jak czytamy w Opisie Technicznym Części Architektoniczno – Konstrukcyjnej: „Forma obiektu jest prosta, z zaakcentowanym elementem wejściowym.  Dach  wykonano w konstrukcji drewnianej, dwuspadowej –pokryto go  metalową ,falistą blachą.”7Na parterze znajdowały się sale do zajęć dydaktycznych / 3 sale lekcyjne, sala gimnastyczna zaadoptowana  z sali lekcyjnej – która po 2003 roku przekształcona została w szatnię /, szatnie, toalety, sklepik uczniowski, kuchenka do gotowania herbaty . Na pierwszym piętrze -  pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora, pokój wicedyrektora/ został utworzony w 2003 roku/,  gabinet lekarski/ który został potem przeniesiony na parter/ oraz trzy klasopracownie. Na poddaszu umieszczono bibliotekę, archiwum, magazyny, pomieszczenie dla sprzątaczek  izbę regionalną oraz sale do prowadzenia muzyki i gimnastyki korekcyjnej. W roku 1998 oddano do użytku salę komputerową, która liczy 11 stanowisk z dostępem do internetu. Komputery zostały ufundowane przez Elektrownię Rybnik. Korytarze są długie i przestronne, a ściany bogato ozdobione pracami dzieci oraz gazetkami. Szkoła posiada w tym czasie już duże boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę oraz miejsce do gry w siatkówkę. Cały teren jest ogrodzony  metalowym płotem oraz siatką. Budynek szkolny znajduje się z dala od ruchliwej trasy Rybnik- Gliwice, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Placówka ogrzewana jest olejem opałowym, którego zbiorniki znajdują się w dodatkowym budynku gospodarczym( kotłowni) na terenie działki szkolnej. Obecna szkoła nie posiada piwnic.
 
W roku 2001 wieś Ochojec z inicjatywy mieszkańców a za zezwoleniem władz został przyłączony do miasta Rybnika i stał się jego 27 dzielnicą. Na sesji Rady Miasta w lutym 2001 roku, uchwałą wchodzącą w życie z 1 IX 2001roku, szkole podstawowej w Ochojcu nadano numer 37 i włączono ją w poczet szkół rybnickich.

Wielkim mankamentem tak nowoczesnej placówki był brak sali gimnastycznej. Jednocześnie zauważono trudne warunki lokalowe przedszkola, które to mieściło się w budynku dawnej siedziby Milicji Obywatelskiej. W roku 2002 władze miasta podjęły więc inicjatywę budowy sali gimnastycznej oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 37 w Rybniku – Ochojcu. Dyrektorem placówki została wówczas pani mgr Mirosława Wita.
Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i przedszkole opracowała Pracownia Architektury i Grafiki „ top PROJEKT” a projektował architekt Marek Wawrzyniak- kierownik zespołu i architekci: Alina Kudla, Bożena Wita, Janusz Pierchała. 28 sierpnia 2003 roku zakończono roboty budowlane.
W ciągu jednego roku powstała sala gimnastyczna, prysznice, pomieszczenia na przebieralnie, przedszkole oraz kuchnia. Budynki te zostały połączone ze  szkołą.
Dnia 1 września  2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola i sali gimnastycznej, w którym uczestniczył prezydent miasta Rybnika pan Adam Fudali , przedstawiciele władz oświatowych oraz mieszkańcy dzielnicy. Kilka dni później ksiądz dziekan Henryk Kołodziej dokonał uroczystego poświęcenia nowo otwartych budynków. Równocześnie została zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rybniku – Ochojcu.10 W wyniku reorganizacji placówki zaczęła działać kuchnia, z obiadów której korzystają  dzieci szkolne oraz przedszkolne.  Rok wcześniej powołano do działalności świetlicę  do której uczęszcza  wiele dzieci, których rodzice pracują. Prowadzi ją do dnia dzisiejszego pani mgr Lidia Węgrzyk- Łanowa. Jeżeli chodzi o budynek przedszkola to ciekawa jest jego bryła architektoniczna – w kształcie rotundy. Uczęszcza do niego 40 dzieci z których powołano grupę 3,4,5 latków oraz grupę 6-latków. Maluchy mają do dyspozycji 2 sale do zajęć, szatnię w kształcie koła, łazienkę z umywalkami, ubikacje, taras oraz zagospodarowany plac zabaw z licznymi huśtawkami, domkami, przyrządami do wspinania. „Sala gimnastyczna jest obiektem parterowym, jedno bryłowym z dachem dwuspadowym. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.” Tak więc po wielu staraniach mieszkańcy dzielnicy i ich dzieci doczekały się nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku.