A A A

Historia Szkoły

 

KADRA KIEROWNICZA Z LAT 1925-2004

1. Pierwszym polskim  kierownikiem szkoły w Ochojcu był Bernard Kugler (1902-1941). W 1925roku przyjął posadę kierownika szkoły. Wyróżniał się wielkim zaangażowaniem w życie społeczne. Z jego inicjatywy powstała w miejscowości Polska Organizacja Wojskowa, Związek Strzelecki oraz reaktywowana została działalność Związku Straży Pożarnej. Bernard Kugler był też sekretarzem Gminy Ochojec, członkiem zarządu Polskiego Związku Zachodniego oraz sekretarzem Związku Powstańców Śląskich.W czasie II wojny światowej został aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie został zamordowany.

2. Franciszka Lasia  i Adam Lasia byli małżeństwem. Franciszka Lasia pełniła funkcję kierownika szkoły w latach 1946-1954. Ukończyła Instytut Pedagogiczny o kierunku filologia polska. Jej mąż pełnił funkcje kierownicze 1954-1973 roku. Ukończył również Instytut Pedagogiczny o specjalności przyroda.
         

3. Henryk Piontek pełnił funkcję dyrektora szkoły jeden rok od 1973 do 1974 roku. Ukończył studia wyższe magisterskie  na kierunku filologia polska.


4. Teresa Piekorz pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 1974- 1981.Ukończyła studia wyższe na kierunku filologia polska. W okresie jej  kadencji zaczęto rozbudowywać szkołę podstawową przy ulicy Rybnickiej.


5. Lidia Polywka.  Jej kadencja przypadła na lata 1981-2002. Ukończyła studia magisterskie -nauczanie początkowe. Za jej kadencji podjęto inicjatywę budowy nowego budynku szkoły przy ulicy Brzozowej / obecna B. Kuglera/, którą ukończono w 1995r. oraz zgłoszono prośbę o podjęcie kroków celem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Z jej inicjatywy i dzięki jej staraniom pozyskano sponsorów w osobie Elektrowni Rybnik i oddano do użytku salę komputerową.

6. Mirosława Wita – dyrektor szkoły od 2002 roku. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z informatyki oraz zarządzanie oświatą. W tym czasie w roku 2003 oddano do użytku salę gimnastyczną oraz przedszkole. Nadano szkole imię Jana Pawła II. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 przystąpił do programów „ Szkoła ucząca się”, „Szkoła promująca zdrowie”.

 


 

 

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3