A A A

III Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II archidiecezji katowickiej


18. kwietnia 2013 roku przedstawiciele naszej szkoły - Zuzia, Tatiana i Patryk z klasy V, Martyna, Kasia i Marek z IVb oraz Paulina, Marta i Rafał z IVa - pod opieką p. Lidki i p. Łukasza, wzięli udział w III Pielgrzymce Szkół noszących imię Jana Pawła II archidiecezji katowickiej. Spotkanie odbyło się w sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach i uczestniczyły w nim delegacje niemal wszystkich szkół należących do naszej Rodziny (22 z 26 szkół). Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc. Udział w uroczystościach dostarczył uczestnikom niezapomnianych przeżyć duchowych oraz  uświadomił znaczenie i wielkość patronatu błogosławionego papieża Jana Pawła II w naszym Zespole.


„Niech szkoły noszące imię Jana Pawła II uczą rozmowy, dialogu, aby dialog trwał w takiej formie i intensywności, jak tego uczył wasz Patron”

– powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do uczniów i nauczycieli uczestniczących w trzeciej pielgrzymce szkół imienia Jana Pawła II archidiecezji katowickiej.

Metropolita podkreślił, że wszyscy, którzy czują się, podobnie jak on, uczniami Jana Pawła II, tworzą wielką rodzinę. Nawiązując do odczytanej w czasie Mszy św. opowieści o spotkaniu diakona Filipa z urzędnikiem królowej etiopskiej powiedział: „Zauważmy, jak wielką moc ma rozmowa, dialog. Może zmienić człowieka” i dodał: „W erze Internetu i portali społecznościowych, które wydawałoby się mają pomagać w nawiązaniu kontaktów między ludźmi, zanika zdolność rozmowy, zwłaszcza z ludźmi, którzy żyją obok”. Na dowód opowiedział o dwóch uczniach gimnazjum, którzy podczas przerwy, stojąc niedaleko od siebie, wysyłali do siebie sms-y. „Życie wielu wydaje się zamieniać w świat chodzących blogów, które pełne są zwierzeń i wynurzeń, ale nie chodzi w tym wszystkim wcale o rozmowę, o dialog, o porozumienie i komunię” – stwierdził abp Skworc.

Zwrócił uwagę, że tej pełnej paradoksów „zagadanej” rzeczywistości doświadczają nauczyciele i rodzice, którzy nie mogą dojść do porozumienia z wychowankami „Mówi się wtedy o nadawaniu na innych falach” – powiedział metropolita katowicki. Zaakcentował, że czymś niezmienianie ważnym jest troska o dialog między dorosłymi i młodymi ludźmi, o rozmowę z nimi, o poznanie ich świata i zajęcie w nim miejsca nauczyciela, przewodnika, mistrza, ale przede wszystkim świadka, bo dziś właśnie świadkowie są najlepszymi nauczycielami. „A to wymaga umiejętności słuchania po obu stronach” – stwierdził abp Skworc i zaapelował: „Niech szkoły noszące imię Jana Pawła II uczą rozmowy, dialogu, aby dialog trwał w takiej formie i intensywności, jak tego uczył wasz Patron”.

Za szczególny temat rozmowy uznał Boga i wiarę. „Czy zdarzyła się wam rozmowa – o wierze, o Bogu? Rozmowa szczera wzruszeniem, rozmowa w cztery oczy, kiedy człowiek otwiera się przed człowiekiem?” – pytał zgromadzonych, dodając, że uczeń powinien w takich rozmowach otwierać się przed katechetą, przed wychowawcą, jak i oni przed uczniem, dzieci przed rodzicami i rodzice przed dziećmi. Jako pomocne w podejmowaniu rozmów i dialogu zaproponował pisanie listów.

Jako przykład człowieka umiejącego rozmawiać abp Skworc wskazał bł. Jana Pawła II. „Jan Paweł II potrafił rozmawiać z ludźmi o Bogu, ponieważ sam z Bogiem codziennie, często rozmawiał. Był człowiekiem modlitwy i dialogu. Przekonywał siłą świadectwa i siłą głoszonej prawdy” – mówił metropolita katowicki. Zaznaczył, że postawa Papieża Polaka powinna stanowić impuls dla wszystkich, a zwłaszcza dla wychowawców, by, przekonywać siłą świadectwa i siłą prawdy. „Bł. Jan Paweł II nie bał się jednego i drugiego, dlatego tylu ludzi przyciągnął do świata ewangelicznych wartości, do nawrócenia, do Boga. A swoim pochyleniem wskazywał, że chce słuchać i prowadzić rozmowę”.

Zwracając się do nauczycieli stwierdził: „Wychowawca, w świetle dzisiejszej Ewangelii, to ten, kto przyciąga innych do świata wartości. Apostoł zaś to ten, kto przyciąga innych do Boga. W szkołach noszących imię Jana Pawła II trzeba łączyć te dwie postawy, ale żeby to było możliwe musimy być ludźmi dialogu z Bogiem, ludźmi modlitwy”.

Na koniec życzył zebranym w świątyni uczniom, aby stali się jak św. Krzysztof, którego imię często wybierają gimnazjaliści przygotowując się do sakramentu bierzmowania, niosącymi Chrystusa.

 

Podczas Mszy świętej Rada Szkół im. Jana Pawła II ogłosiła wyniki konkursu poetyckiego "Oblicza Rodziny", ksiądz arcybiskup wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody.

 

Na zakończenie uroczystości, w imieniu wszystkich szkół noszących imię Jana Pawła II, p. Łukasz Widera podziękował księdzu arcybiskupowi za obecność i wsparcie oraz złożył życzenia z okazji nadchodzącej 40-rocznicy jego święceń kapłańskich.