A A A

Informacje o wpłatach

 

 

Zadeklarowane kwoty na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio podczas dyżurów, pełnionych w każdym miesiącu w szkole. Informacja o dyżurach i zebraniach Rady Rodziców umieszczane są na tablicy przy wejściu do szkoły.


Zadeklarowane kwoty na Radę Rodziców można wpłacać również przelewem na konto:

BS/PILCHOWICE 24 8460 0008 2002 0006 2343 0001