A A A

Koło "Zwiedzamy świat"

 

„Zwiedzamy Świat”
 
 
 
Program koła adresowany jest do uczniów klasy Ia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku. Dzieci będą się spotykały aby poznawać oczami wyobraźni dalekie kraje, kulturę i zwyczaje mieszkających tam ludzi oraz żyjące tam zwierzęta. Poprzez środki przekazu wizualnego tj. ilustracje, fotografie, film, słuchać dźwięków charakterystycznych dla tych miejsc oraz żyjących tam zwierząt. Uczniowie będą mogły zobaczyć oraz dotknąć wytworów kultury, przedmiotów związanych pośrednio lub bezpośrednio z poznawanymi miejscami. Podsumowaniem poznania kraju/miejsca będzie wykonanie przez dzieci pracy plastycznej związanej z tym miejscem oraz będą miały okazję wypowiedzieć się na ich temat na przykład opisując poszczególne elementy swojego dzieła. Uczniowie będą mogli odgadywać języki różnych krajów na podstawie rozmów obcokrajowców odtwarzanych z płyty CD. Dzieci będą miały okazję za pomocą dostępnych instrumentów muzycznych stworzyć własne lub odtworzyć dźwięki i muzykę, które kojarzą im się z danym krajem. A także poprzez własną ekspresję ruchową prezentować będą tańce charakterystyczne dla danej kultury. Uczniowie poprzez zajęcia związane z programem „Zwiedzamy świat” oprócz zdobywania wiedzy o różnorodnych ciekawych miejscach na świecie, będą przy okazji kształtować w sobie postawy dotyczące zrozumienia, tolerancji dla innych kultur oraz ras.
 
Uczniowie na zajęcia uczęszczają według harmonogramu: we wtorki: o godzinie 8:50 – 9:35
 
GRUPA I
 
07.10.2014, 28.10.2014, 18.11.2014, 02.12.2014, 16.12.2014,
 
20.01.2015, 17.02.2015, 03.03.2015, 17.03.2015, 31.03.2015, 21.04.2015, 05.05.2015, 19.05.2015, 02.06.2015, 16.06.2015
 
 
GRUPA II
 
21.10.2014, 04.11.2014, 25.11.2014, 09.12.2014,
 
13.01.2015, 27.01.2015, 24.02.2015, 10.03.2015, 24.03.2015, 14.04.2015, 28.04.2015, 12.05.2015, 26.05.2015, 09.06.2015, 23.06.2015