A A A

mgr Agata Sączek


Pani mgr Agata Sączek jest pedagogiem szkolnym oraz nauczycielką przyrody, prowadzi także zajęcia terapii pedagogicznej. Jest wychowawcą klasy V. Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z socjoterapii i terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z przyrody, kurs akademicki „Bezpieczeństwo w szkole” oraz różnorodne warsztaty i szkolenia, m.in.: „Modelowy system pomocy dla uczniów z dysleksją”, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – symptomy oraz postępowanie”, „Prawa człowieka – dziecka – ucznia”, „Skąd się wzięła płeć i inne pytania współczesnej ekologii”, „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?”, „Jak interpretować wyniki egzaminu zewnętrznego?”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Zasady konstruowania zadań zamkniętych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”.

Jest nauczycielem dyplomowanym.

Od stycznia 2005 roku do sierpnia 2008 roku nauczycielka była koordynatorem programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w tym czasie nasza placówka uzyskała Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie pani Sączek pełni funkcję koordynatora programu „Szkoła bez Przemocy” oraz koordynatora edukacji ekologicznej w placówce, szczególnie „Programu Ekozespołów” oraz „Zielonego Certyfikatu”.

Podczas zajęć terapii pedagogicznej nauczycielka stosuje Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti, wykorzystując kolorowe zeszyty zakupione ze środków uzyskanych przez nią od sponsorów.

Jest autorką programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-VI "Aby lepiej żyć".
Jest współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu Korespondencyjnego „Jan Paweł II w oczach dzieci”, który został objęty honorowym patronatem przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Wraz z panią Stępniak jest opiekunem szkolnej gazetki „Trójka”.

Pani Sączek pełni funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Rybnika.