A A A

mgr Alina Gamoń


Alina Gamoń jest nauczycielem kształcenia zintegrowanego i wychowawcą klasy III. Jest nauczycielem dyplomowanym.  Pani Alina Gamoń pełni funkcję wicedyrektora.