A A A

mgr Jolanta Walas

Pani mgr Jolanta Walas jest nauczycielem języka polskiego i wychowawcą klasy VIa. Prowadzi także zajęcia terapii pedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej, studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studia podyplomowe z socjoterapii i terapii pedagogicznej oraz różnorodne warsztaty i szkolenia.
Jest nauczycielem dyplomowanym.
Od listopada 2004 roku do listopada 2007 roku nauczycielka była koordynatorem programu „Szkoła Ucząca się”.
Od 2006 roku pełni funkcję z-cy przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego sprawdzian po klasie VI.
Podczas zajęć terapii pedagogicznej nauczycielka stosuje Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti ( klasy IV – VI) oraz Ortograffiti z Bratkiem ( klasy I – III), wykorzystując kolorowe zeszyty zakupione ze środków uzyskanych przez nią od sponsorów.
Jest współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu Korespondencyjnego „Jan Paweł II w oczach dzieci”, który został objęty honorowym patronatem przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Jest opiekunem szkolnej gazetki „Trójka”.
Pani Walas pełni funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.