A A A

Najlepszy artykuł

 

Autorką najlepszego artykułu na temat zielonego miejsca integracyjnego jest uczennica klasy piątej Magdalena Kłosek. Jej praca zostanie zamieszczona w gazetce parafialnej.

 

W roku szkolnym 2009/2010 nasz placówka uczestniczyła w programie "Zielony Certyfikat", w ramach którego poszerzyliśmy naszą ekologiczną wiedzę. Głównym zadaniem była realizacja przedsięwzięcia "Centrum Edukacji Ekologicznej-zielone miejsce integracyjne".

Celem przedsięwzięcia było przygotowanie miejsca do spotkań integracyjnych dzieci , nauczycieli , rodziców oraz mieszkańców dzielnicy. Również poprawa estetyki najbliższego otoczenia. Następnie stworzyliśmy okazje do wspólnego działania społeczności szkolnej i pogłębienia współpracy ze środowiskiem lokalnym. Później zdobyliśmy wiedzę o gatunkach rodzimych drzew i krzewów oraz zasadach ich pielęgnacji.

Najpierw wspólnie z nauczycielami i rodzicami zastanowiliśmy się nad wyborem miejsca na zielone miejsce integracyjne i jego wyglądem. Uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne, zaś uczniowie klas IV-VI przygotowali plan zagospodarowania terenu oraz jego makiety. Przeprowadziliśmy konkurs na "domową" nazwę zielonego miejsca. Najbardziej spodobała nam się nazwa "Ogród nauki ', której autorem jest uczeń klasy IV Paweł Szafraniec.

Następnie przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia. Posadziliśmy rodzime gatunki drzew i krzewów , na temat których przygotowaliśmy prezentacje multimedialne i albumy. Posadzone rośliny oznaczyliśmy tabliczkami z ich nazwami i wymaganiami. Dorośli przygotowali palenisko na ognisko z ławeczkami oraz stoliki i ławki do prowadzenia zajęć i spożywania posiłku. Opracowaliśmy regulamin korzystania z Ogrodu Nauki. Wykonaliśmy plakaty reklamujące zielone miejsce i rozwiesiliśmy je w dzielnicy.

Wreszcie nadszedł dzień uroczystego otwarcia. Zaprosiliśmy pana leśniczego , strażaka , przedstawicieli Rady Dzielnicy i rodziców. 18 maja w dniu Święta Szkoły odbędzie się pierwsza duża impreza środowiskowa w zielonym miejscu. Gościć na niej będziemy także uczniów i nauczycieli ze Szkocji , Anglii, Hiszpanii , Grecji i Włoch , którzy przyjadą do nas w ramach programu Comenius.

W wyniku naszych starań za szkoła powstał teren przystosowany zarówno do prowadzenia zajęć lekcyjnych , odpoczynku dzieci podczas przerw , jak i do wspólnego świętowania podczas imprez szkolnych i środowiskowych. Jesteśmy dumni z naszej pracy i nie możemy się już doczekać ładnej pogody , aby cieszyć się naszym Ogrodem Nauki.