A A A

Odwiedziny strażników miejskich

 

13 IV klasy pierwsze odwiedzili przedstawiciele Straży Miejskiej. Funkcjonariusze opowiadali o bezpiecznym poruszaniu się w ruchu ulicznym, bezpiecznej zabawie, spotkaniach z nieznajomymi, a także uczyli właściwej reakcji na spotkanie z groźnym psem. Na koniec odpowiedzieli na nasze pytania.