A A A

OGŁASZAMY KONKURS !!!

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

IM. JANA PAWŁA II

W RYBNIKU-OCHOJCU

OGŁASZA 

  III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KORESPONDENCYJNY

„JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECI” 
 

Cele konkursu:

 • Poznanie postaci Ojca Świętego.
 • Poznanie fragmentów nauki Papieża, przeznaczonych dla dzieci.
 • Propagowanie stylu życia zgodnego z nauczaniem Jana Pawła II.
 • Rozwijanie zdolności twórczych.

 


 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wiek uczestników: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
 2. Tematyka konkursu: „Jan Paweł II w oczach dzieci. Papież Pielgrzym”. Prace powinny odwoływać się do wydarzeń z życia Papieża i/lub do Jego nauczania.
 3. Kategorie (własna twórczość artystyczna):

    a) plastyczna - technika dowolna, format A 3,

    b) literacka – wiersz,

    c) informatyczna – prezentacja multimedialna do 10 slajdów (prosimy o nadsyłanie prac na płytach CD, zabezpieczonych przed zniszczeniem).

 1. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
 2. Prace należy dostarczyć lub nadesłać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku-Ochojcu, ul. B. Kuglera 8a, 44-207 Rybnik, z dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 30 kwietnia 2010 roku.
 3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace wykonane zbiorowo nie kwalifikują się do konkursu. Każda szkoła może złożyć po jednej pracy w każdej kategorii.
 4. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo umieszczenia ich na wystawie pokonkursowej.

 


 

 


 

  Ocena prac:

 1. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rybniku-Ochojcu.
 2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: uwzględnienie tematyki związanej z życiem i nauczaniem Jana Pawła II, poprawność zgodna z wybraną formą, samodzielność prac, estetyka wykonania oraz indywidualne podejście do tematu.
 3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 10 maja br.
 4. Dla zwycięzców- laureatów zostaną ufundowane nagrody, które zostaną im przekazane 18 maja br. podczas uroczystych obchodów Święta Szkoły naszej placówki.
 5. Opiekunowie laureatów otrzymają dyplomy.

 


 

Organizatorzy: mgr Agata Sączek, mgr Jolanta Stępniak.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy, tel. 032-235-99-45.