A A A

Ortograffiti

 

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji. W naszej szkole program jest stosowany podczas zajęć terapii pedagogicznej.