A A A

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

 

 

Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału.
      Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

1.    językowej (język ojczysty i obcy),

2.    matematyczno - przyrodniczej,

3.    artystycznej i ruchowej,

4.    komunikacyjno - informacyjnej,

5.    społecznej (intra i interpersonalnej.


Dwanaście rybnickich szkół, spośród ponad 600 śląskich placówek, które wystartowały w konkursie, zakwalifikowało się do unijnego projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Wśród tych szkół jest również nasz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 !!!

Program jest olbrzymią szansą dla naszych pierwszoklasistów, którzy od samego początku edukacji, będą mogli rozwijać się zgodnie ze swoimi predyspozycjami.

Głównym celem projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę.

 

10 grudnia 2009 w ramach zakończenia Europejskiego Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowanego przez uczniów klasy drugiej, odbył się pokaz efektów i umiejętności dzieci na forum publicznym.  Uczniowie ,pod opieką mgr Katarzyny Jakubowskiej, zaprezentowali między innymi Jasełka, podczas których oprócz gry scenicznej można było usłyszeć wygrywane na dzwonkach kolędy. Było coś dla ducha i coś dla ciała. Wszystko to sprawiło, że prawdziwie dało się poczuć zapach zbliżających świąt.

 

10/12/2009

10/12/2009