A A A

Plan lekcji

 

Lekcje i przerwy w naszej szkole odbywają się według następującego planu:

 

LEKCJA GODZINY PRZERWA GODZINY
  - 0. 7:45 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 1. 8:45 - 8:50
2. 8:50 - 9:35 2. 9:35 - 9:45
3. 9:45 - 10:30 3. 10:30 - 10:40
4. 10:40 - 11:25 4. 11:25 - 11:45
5. 11:45 - 12:30 5. 12:30 - 12:50
6. 12:50 - 13:35 6. 13:35 - 13:45
7. 13:45 - 14:30 7. 14:30 - 14:35
8. 14:35 - 15:20 8. 15:20 - 15:25
9. 15:25 - 16:10
 9.

 

 

Plan lekcji I półrocza 2014/15 do pobrania poniżej...