A A A

Pomoc misjom

 

 

Na początku roku 2007 uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II przystąpili razem z katechetą do misyjnej akcji pomocy w edukacji afrykańskich dzieci. Pomoc ta polega na zapewnieniu dzieciom środków pozwalających na szkolną edukację. Szkoła początkowo otoczyła opieką trójkę dzieci z misji prowadzonej przez Ojców Franciszkanów w Republice Środkowoafrykańskiej. Sekretariat Misyjny z Katowic-Panewnik przekazał szkole zdjęcia wspomnianych dzieci oraz adres misji, dzięki czemu możliwy jest kontakt z misjonarzem, a w przyszłości również z dziećmi. Na katechezie uczniowie poznali sytuację, w jakiej znajduje się to państwo oraz dowiedzieli się jak wygląda praca misjonarzy i sytuacja ludzi zamieszkujących tereny misji. W ten sposób poza zdobywaniem wiedzy uczniowie uczą się wrażliwości i odpowiedzialności za innych ludzi, zarówno w wymiarze religijnym, jak i świeckim. Dzieci, którymi zaopiekowała się nasza szkoła to  - Ekpolorou, Kinami i Lipai, pochodzą z wioski Selim.

Rok później - w marcu 2008 - dzięki ofiarom zebranym przez dzieci podczas różańca misyjnego oraz zbiórki przeprowadzonej w szkole, na konto akcji przekazaliśmy 400 zł i zobowiązaliśmy się wspierać dalej kolejne troje dzieci - Ndamete, Modiri i Ndiwili z wioski Aquamar. Do akcji spontanicznie włączyli się również pracownicy szkoły "adoptując" i wspierając kolejne dzieci indywidualnie. W kwietniu 2009 przekazaliśmy kolejne 240 zł... Oczywiście to szczytne dzieło pomocy będzie kontynuowane!!!

 

Różaniec misyjny 2010

22. października 2010 w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej bezpośrednio po Mszy św. szkolnej uczniowie naszej szkoły wraz z panem katechetą przewodniczyli różańcowi odmawianemu w intencji misji i misjonarzy, szczególnie dzieci z Republiki Środkowej Afryki, którym udzielamy corocznego wsparcia. Podczas różańca została przez dzieci zebrana ofiara, która wyniosła aż 332 zł! Środki te zostaną przekazane na dalszą edukację dzieci z Afryki, które pozostają pod naszą "opieką".

 

Różaniec misyjny 2011

27. października 2011 w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej bezpośrednio po Mszy św. szkolnej uczniowie naszej szkoły wraz z panem katechetą Łukaszem Widera przewodniczyli różańcowi odmawianemu w intencji misji i misjonarzy, szczególnie dzieci z Republiki Środkowej Afryki, którym udzielamy corocznego wsparcia. Podczas różańca została przez dzieci zebrana ofiara, która wyniosła 252,80 zł! Środki te zostaną przekazane na dalszą edukację naszych "podopiecznych" z Afryki.

 

Różanieec misyjny 2012

 

W związku z obchodzonym w Kościele "Tygodniem Misyjnym" oraz zgodnie z naszą szkolną tradycją, uczniowie wraz z panem katechetą spotkali się w kościele parafialnym MB Częstochowskiej, by wspólnie pomodlić się za naszych równieśników w Republice Środkowoafrykańskiej, których w ramach pomocy dzieciom w krajach misyjnych wspieramy. Po wspólnej modlitwie zebrano ofiarę w wysokości 115 zł. Zbiórka przeprowadzona przez uczniów w szkole wyniosła 145 zł.

Ofiara w wysokości 260 zł zostanie przekazana na wspomniane cele poprzez Sekretariat Misyjny O.O. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

 
 

 
Wyświetl większą mapę