A A A

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

Funkcję pedagoga szkonego pełni pani mgr Agata Sączek.

 

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.45 – 10.45

 

 WTOREK

 

8.45 – 12.45

 

 ŚRODA


8:45 - 10:40


11:25 - 12:30

 

CZWARTEK

 

10:30 – 12.30

 

 PIĄTEK

 

8.45 – 9.45