A A A

Projekt Bocian


Projekt Boci@n polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju. 

Ma on na celu:

  • czynną ochronę bociana białego i jego siedlisk w Polsce
  • rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom
  • stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego
  • propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków

Koordynatorem projektu w naszej placówce jest p. Agata Sączek.