A A A

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

 

 

Przewodnicząca – Marzena Bober

 

 

 

 

Z – czyni Przewodniczącej – Katarzyna Paszek

 

 

 

 

Sekretarz –Daria Rudnicka

 

 

 

 

Skarbnik – Joanna Tyczyńska - Paździorek

 

 

 

 

 

kontakt

 

poprzez sekretariat szkoły 032 2359945


lub


poprzez e-mail: radarodzicow.rybnik*tlen.pl (w miejsce gwiazdki wstaw @)

 

lub

 

osobiście w czasie dyżurów Rady Rodziców w szkole 15-stego dnia każdego miesiąca w godz. 16:00-18:00