A A A

Ramowy plan dnia

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA W  PRZEDSZKOLU
W  ROKU SZKOLNYM  2014 / 2015


 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci

Zabawy w małych grupach w kącikach tematycznych

Zajęcia relaksacyjne w sali zabaw

 

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe

Przygotowanie do śniadania

 

8.30 – 9.00

Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych

 

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela

 

10.00 – 11.00

Zajęcia na podwórku – obserwacje przyrody, gry i zabawy

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

 

11.00 – 11.30


Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca wyrównawcza
Praca z dzieckiem zdolnym

 

11.30 – 12.30

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu

Obiad

 

12.30 – 13.00

Relaksacja - słuchanie bajek, muzyki

Zabawy i gry dydaktyczne

Rozchodzenie się dzieci korzystających z dwóch posiłków

 

13.00 – 14.00

Leżakowanie

 

14.00 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

Czynności samoobsługowe po podwieczorku

 

14.30 - 16.00

Zajęcia relaksacyjne na podwórku i w sali zabaw. Swobodna aktywność dzieci

Rozchodzenie się dzieci