Rybnicka dziecięca Liga NBA w Ochojcu - ZSzP nr 3 im. Jana Pawła II