A A A

Rybnik

 

 

 

 

 

 

 

Rybnik – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, największe miasto Rybnickiego Okręgu Węglowego. Rybnik jest siedzibą Subregionu Zachodniego.

Rybnik jest miastem na prawach powiatu składającym się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 141,1 tys. mieszkańców oraz siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski wg powierzchni i 25 miejsce na liście największych miast polski wg ludności. Jest również na 9 miejscu pod względem wielkości w województwie śląskim wg ludności.
Po śląsku jak i w języku czeskim słowo rybnik oznacza staw rybny.

 

Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Grzybówka 291 m n.p.m. Przez miasto przepływają rzeki Ruda i Nacyna oraz kilka potoków. Pod względem geologicznym Rybnik położony jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obejmującym cały Rybnicki Okręg Węglowy oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy. Miasto graniczy z następującymi powiatami: rybnickim, raciborskim, wodzisławskim, gliwickim, Żory.

 

Miasto Rybnik podzielone jest na 27 dzielnic. Stanowią one pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Większość spośród dzielnic ma charakter przedmiejski, Maroko-Nowiny mają charakter wielkiego osiedla z wielkiej płyty, a jedynie Smolna, Śródmieście, Północ i Paruszowiec mają charakter czysto miejski (tj. b. gęsta zabudowa wielorodzinna).

    * 1. Boguszowice Osiedle
    * 2. Boguszowice Stare
    * 3. Chwałowice
    * 4. Chwałęcice
    * 5. Golejów
    * 6. Gotartowice
    * 7. Grabownia
    * 8. Kamień
    * 9. Kłokocin
    * 10. Ligota – Ligocka Kuźnia
    * 11. Meksyk
    * 12. Niedobczyce
    * 13. Niewiadom
    * 14. Maroko-Nowiny
    * 15. Ochojec
    * 16. Orzepowice
    * 17. Paruszowiec-Piaski
    * 18. Popielów
    * 19. Radziejów
    * 20. Rybnicka Kuźnia
    * 21. Rybnik – Północ
    * 22. Smolna
    * 23. Śródmieście
    * 24. Stodoły
    * 25. Wielopole
    * 26. Zamysłów
    * 27. Zebrzydowice
 

 

Strony: 1 2 Następna »