A A A

Sadzenie drzew i krzewów

Posadziliśmy rodzime gatunki drzew i krzewów oraz oznaczyliśmy je tabliczkami według projektu ucznia klasy szóstej Bartosza Turka.