A A A

Sport w szkole


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dysponuje nową salą gimnastyczną z pełno-wymiarowym boiskiem do koszykówki, piłki siatkowej, zewnętrznym boiskiem do piłki ręcznej, a także nowoczesną bieżnią 60m. W placówce znajduje się również sala do gimnastyki korekcyjnej, gdzie ćwiczą uczniowie młodszych klas. Szkoła uczestniczy w licznych zawodach sportowych między innymi: piłka koszykowa, piłka siatkowa, pływanie, biegi na orientacje, biegi przełajowe, gry i zabawy klas II-V, czwórbój lekkoatletyczny, piłka nożna, tenis stołowy. Szkoła największe osiągnięcia ma w biegach na orientacje, gdzie zazwyczaj kwalifikuje się do zawodów wojewódzkich. Również duże osiągnięcia uzyskuje w piłce koszykowej dziewcząt. Coroczną tradycją jest organizowany przez szkołę turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły w koszykówce dziewcząt oraz miejski turniej gier i zabaw klas II-V. Za organizacją sportu w szkole oraz przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych odpowiedzialna jest mgr Beata Kras - nauczycielka wychowania fizycznego.