A A A

Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
ROK 2011/2012
 
 
 
 

Tu nasze dzieci spędzają miło czas. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do rekreacji i rozwijania swoich zainteresowań.

 

 

Zapewniamy opiekę przed i po lekcjach.

 
 

Godziny pracy : 7.00- 16.00

 


 

 

Opiekun : Lidia Węgrzyk – Łanowy,  

 

 

Teresa Kaczmarczyk, Mirosława Grajner
 
Do zadań  świetlicy należy:      
  • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
  • stworzenie warunków do nauki własnej,
  • organizowanie aktywnej rekreacji,
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
  • kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
  • rozwijanie samodzielności,
  • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami, wspieranie ich pracy wychowawczej.