A A A

Święto Szkoły - Uroczysta Msza święta i Akademia


18. maja, jak co roku, obchodziliśmy na pamiątkę urodzin naszego wielkiego patrona - Sługi Bożego Jana Pawła II - święto patronalne naszego Zespołu. O godzinie 10:00 cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Świętej odprawionej w naszym kościele parafialnym przez ks. proboszcza Edwarda Nalepę. Po Mszy wzięliśmy udział w szkole w uroczystej akademii. Tegoroczne świętowanie zaszczyciły swoją obecnością Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku pani Maria Lipińska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji UM Rybnika pani Katarzyna Fojcik. Podczas akademii zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody laureatom konkursu "Jan Paweł II w oczach dzieci". Razem z nami w świętowanie włączyły się zagraniczne delegacje naszych szkół partnerskich z Guildford (Anglia), z Ventimiglia (Włochy) i Ormylia (Grecja), z którymi współpracujemy w ramach projektu "Żyjmy zdrowo" programu Comenius.