A A A

  

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Umiejętność sprawowania kontroli nad własnym zdrowiem i osiągnięcie dobrego samopoczucia we wszystkich sferach życia można osiągnąć między innymi poprzez edukację prozdrowotną, określaną jako proces, w którym ludzie uczą się, jak dbać o zdrowie swoje oraz społeczności, w której funkcjonują.

W styczniu 2005 roku nasza placówka zgłosiła akces przystąpienia do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, aby w sposób ukierunkowany kształtować u wychowanków postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz umiejętność przewidywania skutków swoich zachowań.

W ramach programu pracowaliśmy w dwóch obszarach: racjonalne odżywianie się oraz aktywność ruchowa. Blisko dwuletni okres działań spowodował, że edukacja prozdrowotna w naszej placówce stała się znaczącą częścią życia.

W październiku 2006 roku uzyskaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Był to pierwszy certyfikat, jaki otrzymała placówka. W uroczystości wręczenia certyfikatu wzięli udział, oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, także przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego oraz okolicznych szkół.
Obecnie podejmujemy dalsze działania na rzecz edukacji prozdrowotnej w celu uzyskania certyfikatu drugiego stopnia. Jego nadanie nastąpi po przeprowadzeniu przez szkołę autoewaluacji w zakresie jednego standardu. Zakończenie tej procedury przewiduje się jeszcze w roku 2009.


Koordynatorzy programu w naszej placówce:
mgr Agata Sączek (od stycznia 2005 roku do sierpnia 2008 roku)
mgr Beata Kras (od września 2008 roku)