A A A

Zadania dla uczniów

Od września 2012 informacje na temat zadań do wykonania w ramach projektu znajdziecie na domowej stronie p. Łukasza - www.stronanauczyciela.weebly.com


 

ZADANIA DO WYKONANIA:

Do końca marca 2012 wykonaj następujące zadanie:

  • na podstawie przeczytanej książki "Mały Książe" na kartce A4 stwórz plakat, na którym przedstawisz podróże Małego Księcia...

Do 15 marca przygotuj i prześlij mailem do koordynatora prezentację multimedialną na temat jednej podróży Rybka. Skorzystaj ze wskazówek podanych na zajęciach koła oraz ze wzoru prezentacji zamieszczonej na stronie www.letstraveltogether.weebly.com


FERIE ZIMOWE:

•    Zabierz Rybka na ferie…
•    Zrób kilka zdjęć Rybka w miejscu, gdzie będziesz spędzał ferie…
•    Wyślij na adres szkoły (ul. Kuglera 8a, 44-207 Rybnik) pocztówkę z ferii (podpisz pozdrowienia  „Rybek i /swoje imię/”)…
•    Po powrocie wyślij zdjęcia na adres mailowy koordynatora…
•    Przeczytaj książkę A. de Saint-Exupery’ego pt. Mały Książe…

 


Pamiętaj o aktualizacji bloga!


Do dnia 27.01.2012 przygotuj i wyślij na adres mailowy koordynatora prezentację multimedialną pt. "Europa". W prezentacji zamieść:

- nazwy wszystkich państw leżących w Europie (nazwa polska i angielska),

- flagi poszczególnych państw

- stolice


Stwórz i aktualizuj przynajmniej raz w tygodniu bloga pt. "Podróże Rybka". Na blogu opisuj bliskie i dalekie podróże Rybka, treści wzbogacaj mapami, opisami miejsc. Dokumentuj odbyte podróże zdjęciami. Za przykład może posłużyć blog zamieszczony na stronie projektu www.podrozeksztalca.weebly.com. Jeżeli nie radzisz sobie z zadaniem - poinformuj koordynatora projektu - zawsze Ci pomoże!


Do 15.12.2011 na połowie kartki A4 (brystol) wykonaj podobiznę Rybka, której będziesz używał dokumentując zdjęciami podróże Rybka...


Do dnia 6.12.2011 zaprojektuj i wykonaj na kartce formatu A4 logo naszego projektu.


Do dnia 10.10.2011 przygotuj flagi wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Turcji (technika dowolna).