A A A

Zajęcia terenowe


Uczniowie klasy szóstej wzięli udział w zajęciach terenowych "Fauna i flora rybnickich lasów" prowadzonych przez pana leśniczego Józefa Łanowego. Prelekcja odbyła się w ramach programu unijnego "Szkoła dobrych pomysłów".