A A A

Zajęcia z logopedii

 

Zajęcia z logopedii
w ramach projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" 
odbywają się w poniedziałki o godzinie 8:35-9:35 według harmonogramu spotkań.
 
Uczniowie podczas zajęć będą usprawniali narządy artykulacyjne i kształtowali sprawność językową. Dzieci będą ćwiczyć prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Poprzez zabawy, ćwiczenia i gry logopedyczne dzieci będą doskonaliły mowę już ukształtowaną. Uczniowie poprzez ćwiczenia narządów artykulacyjnych: język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę oraz ćwiczenia emisyjno-głosowe, oddechowe i fonacyjne będą usprawniali narządy artykulacyjnych i kształtowali sprawności językową.