A A A

Zakończenie projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 


Zakończył  się II etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą  do wiedzy”. Głównym jego celem było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Na zajęciach wspierano rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i motoryczny poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Praca z uczniami klasy Ib prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych, które odbywały się trzy razy w tygodniu. Wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną nauczyciel prowadzący realizował swoje autorskie pomysły, projektując sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. Następnie po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary,  w których jest słabsze. Tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje. Projekt zakończył się 15 VI 2010 r. pokazem umiejętności uczniów dla rodziców  i zaproszonych gości.

Alina Gamoń