A A A

Zielony Certyfikat

 

 

Zielony Certyfikat to ogólnopolski program wsparcia i certyfikacji placówek oświatowych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Celem programu jest upowszechnianie modelu placówki oświatowej jako ośrodka zrównoważonego rozwoju poprzez: 
opracowanie wymagań podstawowych dla placówki działającej jako ośrodek zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej,
udzielanie wsparcia placówkom uczestniczącym w programie w formie szkoleń i konsultacji,
wspieranie współpracy placówek oświatowych z samorządem i lokalnym biznesem w obszarze zrównoważonego rozwoju,
certyfikację działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez placówki oświatowe.
Nasza placówka złożyła wniosek o przystąpienie do XI edycji programu w czerwcu br. Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Konkursową, przystąpiliśmy więc do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, którym jest "Centrum Edukacji Ekologicznej - zielone miejsce na ognisko".

 

Zostało już wybrane miejsce na ognisko, a obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu i zgromadzeniem potrzebnych materiałów.

 
Ponadto 6 listopada 2009 r. w naszej placówce odbyła się wizyta wstępna komisji certyfikującej.

Koordynatorem programu w naszej placówce jest mgr Agata Sączek.

  

2.12.2009

Z radością informujemy, iż nasza placówka została zakwalifikowana do kolejnego etapu XI edycji programu "Zielony Certyfikat".

Teraz przed nami realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia, którym jest "Centrum działań ekologicznych - zielone miejsce integracyjne".

 


 

Prace nad realizacją zielonego miejsca integracyjnego trwają. Mamy już opracowany projekt, który nieodpłatnie wykonała firma Wiko. Dzięki sponsorom (firma Utex, Nadlesnictwo Rybnik) i rodzicom naszych uczniów udało się zgromadzić potrzebne materiały. Gdy tylko nadejdzie wiosna, przystąpimy do prac w terenie.
Uczniowie także wykonują szereg zadań. Są to: prezentacje multimedialne i albumy o roślinach, które zostaną posadzone, tabliczki do ich oznaczenia, makiety, plany zagospodarowania, prace plastyczne, propozycje "domowej nazwy" zielonego miejsca, regulamin korzystania z niego.
 

 
Ruszyły prace w terenie! Montujemy ławki i przygotowujemy palenisko. Niedługo posadzimy rośliny i zorganizujemy uroczyste otwarcie!