A A A

1% dla mojej szkoły

 ZACHĘCAMY RODZICÓW I WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ NASZEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3 IM. JANA PAWŁA II DO PRZEKAZYWANIA NA RZECZ NASZEJ PLACÓWKI ŚRODKÓW W RAMACH AKCJI 1% PODATKU DLA MOJEJ SZKOŁY.

 

RÓWNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI AKCJĘ W LATACH UBIEGŁYCH - DZIĘKI WASZEJ POMOCY UCZNIOWIE PRACUJĄ NA NOWYCH KOMPUTERACH!