A A A

Informacje dla Rodziców

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wyjazdu na obóz letni do Doby k. Giżycka, organizowany przez Miasto Rybnik oraz MOSiR Rybnik w ramach akcji „Lato dzieciom 2015”. Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 10 lat do 16 lat (dopuszcza się możliwość wyjazdu dzieci młodszych, jeżeli są samodzielne), na które pobierany jest zasiłek rodzinny (mogą jechać dzieci z rodzin zastępczych, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny). Koszt obozu wynosi 100 zł. Termin wyjazdu: 8 sierpnia – 22 sierpnia 2015 roku. Zwracamy uwagę na konieczność wyposażenia dziecka w śpiwór, ciepłą odzież, buty gumowe lub zmienne, pelerynę, nakrycie głowy chroniące od słońca, stale przyjmowane leki. Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku większej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu dziecka będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z pedagogiem szkolnym do dnia 20 kwietnia br. (tel. 32 235 99 45).