A A A

PRZEDSZKOLE

 

Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu

 

 

 

Nasze przedszkole znajduje się w zielonej dzielnicy Rybnika - Ochojcu

W placówce mieszczą się dwa oddziały przedszkolne:

    * Młodszaków
    * Starszaków

Do dyspozycji dzieci są dwie słoneczne sale, przestronna szatnia, rozbudowane zaplecze gospodarcze oraz duży ogród z placem zabaw.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.00. W zależności od potrzeb rodziców oraz czasu pobytu wychowanków w przedszkolu, dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

Opiekę nad dziećmi sprawują 4 nauczycielki, które dbają o to by dzieci czuły się bezpieczne, szczęśliwe, akceptowane i kochane.

W przedszkolu zatrudnieni są także pracownicy obsługi, którzy czynnie uczestniczą w życiu naszego przedszkola.

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane są w oparciu o Program Wychowania i Nauczania w Przedszkolu „Nasze przedszkole” M.Kwaśniewska, W.Żaba - Żabińska

Naukę czytania i pisania zaczyna się u nas już z dziećmi 3- letnimi metodą Glottodydaktyki B.Rocławskiego

Programy własne nauczycieli:

1.Sześciolatek poznaje swoje prawa.

2.Spotkania z literaturą.

 


Nasi wychowankowie biorą udział  w konkursach i projektach.

Cała Polska czyta dzieciom

Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego oraz moralnego- dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe. Nasze przedszkole również bierze udział w programie. Zachęcamy całe rodziny do czytania dzieciom w domu i w przedszkolu.
Jubileusz 10-lecia kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 
Począwszy od czerwca 2011 roku do końca marca 2012 roku Fundacja „ABCXXI– Cała Polska czyta dzieciom”, obchodzić będzie Jubileusz 10 - lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
Przyjazne linki:

 

Przyjaciele Zippiego

 
Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Mamo, Tato, wolę wodę!

Kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Podobnie jak w poprzednich latach patronami merytorycznymi akcji są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W tym roku kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerem medialnym już po raz drugi zostało MiniMini.